Vi passade även på att besöka Kungliga biblioteket eftersom John Andrén tjänstgjorde som läsesalsinspektör mellan åren 1933-1939.

En av läsesalarna, som för övrigt är byggd i gjutjärn, har samma utseende som när den byggdes 1877. Den såg alltså likadan ut på John Andréns tid som den gör idag.

Det var en härlig känsla att strosa runt i läsesalen och insupa atmosfären.

Vi fick en fin visning av de publika utrymmena och tillfälle att bekanta oss med de handskrifter som John Andrén efterlämnat i KB:s samlingar.

Ryttmästaren kom plötsligt nära genom sina välformulerade rader till bibliotekskonsulent Greta Linder respektive Sällskapet Bokvännerna.

Trots den bistra väderleken gick vi sedan en promenad i omgivningarna kring Humlegården. Det var fint att föreställa sig hur John Andrén gick från bostaden på Floragatan, genom parken till Kungliga biblioteket.

En nätt liten promenad genom trädallén, och går man i lugn takt hinner man säkert röka en cigarr iklädd sin långa rock och hatt, alltmedan kajor och råkor kraxar i trädkronorna, och tankarna får löpa fritt mellan Oscar Wilde, biblioteksbesökare och hemstaden Ystad.